Nieuws en feiten

Zaterdag 11 maart jl. was NLdoet bij de Spetter een enorm succes (fotoboek).

Grote en veel kleine vrijwilligers én een prachtig zonnetje. Het resultaat mag er zijn:

Een stralendblauwbad, frisse badhokjes en badmeesterpost, schone perrons en alle graskanten afgestoken. De jonge jeugd nam de fietsenrekken onder handen. Deze gezellige klusdag werd afgesloten met het uitreiken van het NL-doet t-shirt voor de vrijwilliger van de dag. Dat werd dit jaar Piet Hoogedeure, 81 jaar en de hele dag actief!

 

Dit jaar start men bij zwembad de Spetter met het inzetten van bevoegd vrijwillig toezichthouders. Het gaat om het toezicht bij de dauwzwemmers (7.30 - 9.30 uur) waarbij 1 betaalde kracht en 1 vrijwillige kracht, beiden bevoegd, het toezicht verzorgen. Meer info : kijkoptholen.nl

spetter partijtaart

De tussenstand na 2 uur inspreken en debat met vraag-en-antwoord:
* optie 6b : Tholen renoveren en Smerdiek tot 2020 open houden : ABT, CU, SGP, SP, CDA (17)
* optie 3 : beide zwembaden renoveren : PvdA (2)
* optie 2 : 1 zwembad renoveren en 1 sluiten : VVD (2)
 
Aanvullende eisen op het raadsvoorstel:
1. begin 2018 duidelijkheid of PPS-constructie Smerdiek wordt ondertekend
2. indien punt 1 niet lukt dan wordt Smerdiek gerenoveerd met inzet van de samenleving
3. geen PPS voor Tholen maar beheer volgens 'model Steenbergen' volgens afspraak
Donderdag 20 oktober a.s. zal blijken wat het concrete raaadsvoorstel wordt en welke partij zich aan zijn voornemen houdt.
 

Dat de gemeente Tholen het zwembad deze week extra open hield is een daverend succes. Vandaag ( 14/9/16) stond de teller op: 1286 badgasten. De sfeer was uitmuntend. Mensen kwamen zelfs uit Rotterdam, België en natuurlijk de buurgemeenten omdat vele buitenbaden dicht gingen. Complimenten aan het badpersoneel dat dit alles in goede banen leidde. Deze actie past in het afgesproken beleid: flexibel en bedrijfsmatig werken in de driehoek zwembadpersoneel, gemeente, bevolking.